pro-project
  Home
 
 


-
project


รับทำโปรเจค
อย่าลืมบอกรักแม่...นะจ๊ะ


ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้Pro-project ยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จถึงแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ

สำหรับน้องๆ นักศึกษาหรือท่านที่สนใจเรียนเขียนโปรแกรม Microcoller PIC หรือ AVR สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป หรืออาจจะจัดกลุ่มมาเรียนก็ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 

รับทำโปรเจคนักศึกษา ปริญญาตรี-โท
ปวส. ปวช.

ด้านไฟฟ้า คอนโทรล อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร คอมพิวเตอร์
- รับเขียนโปรแกรม ควบคุม คอนโทรลเลอร์ PIC, MCS, AVR, Zigbee, Wireless module, etc.  เช่น ควบคุมมอเตอร์, เชื่อมต่อและควบคุมจอLCD, คีย์บอร์ด, GSM module, มือถือ, GPS, เซ็นเซอร์ต่างๆ เป็นต้น
- สอนเขียนโปรแกรม ภาษาซี (C programming), 
  Visual Basic, C++, C#, MATLAB
- สอนเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC,AVR
  - โปรแกรมลงไมโครคอนโทรลเลอร์ของจริง
  - เชื่อมต่อกับอุปกรณ์จริง ได้แก่ LED, 7-segments,
    LCD, relay, คีย์สวิตช์เมตริก เป็นต้น
- สอนใช้โปรแกรม Protel 99, Eagle
- รับออกแบบวงจร ออกแบบแผ่นปริ้น(PCB) อิเล็กทรอนิกส์
- รับปรึกษาโปรเจค นักศึกษา ปริญญาตรี, ปวช., ปวส.
 


งาน
- ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านโดยมีการแจ้งเตือนผ่านมือถือ ซึ่งประกอบไปด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 16F877, มือถือ Siemens C55 เซ็นเซอร์ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว, ความร้อน และแม็คเนติกสวิตช์มีจอ LCD แสดงผล และคีย์บอร์ดรับคำสั่ง
- ระบบโครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย(Wireless Sensor Network Systems) ประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR, ระบบเซ็นเซอร์ไร้สาย IEEE 802.15.4 "ZigBee", เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ ความชื้น แสง แสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม VB
- ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติ (ปวส.)...Finished
- ระบบควบคุมความเร็วรอบ DC Motor ผ่านระบบ Internet และแสดงผลด้วยกราฟ

- ระบบจัดเก็บข้อมูลการเข้า-ออกรถยนต์ในลานจอดรถ ด้วยกล้อง IP Camera แสดงผลด้วยโปรแกรม
...Finished

- ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยระบบเซ็นเซอร์ไร้สาย ZigBee แจ้งเตือนผ่านมือถือด้วย...Finished

- ระบบอ่านค่าอุณหภูมิผ่านระบบเซ็นเซอร์ไร้สาย ZigBee แสดงผลและควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ต...Finished

- เครื่องจับเวลาในการปฏิบัติงาน...Finished

- วงจรควบคุมการแสดงผลผ่านกราฟฟิค LCD (Graphic LCD 128x64)...Finished

- นาฬิกาดิจิตอล(ปวส.)...Finished

- เครื่องนับจำนวนคนที่เดินผ่านเข้า-ออก(ปวส.)...Finished

- วงจรควบคุมอินพุต-เอาต์พุต(ปวส.)...Finished

- Score Board(ปวส.)...Finished

- ป้าย WELCOME(ปวส.)...Finished

- นับเวลาถอยหลัง(Count Down)(ปวส.)...Finished

- เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์อ่านค่าจาก ADXL335 บันทึกลง Flash drive ผ่าน RS232...Finished

- เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เล่น mp3 จาก SD card...Finished

- ระบบตรวจวัดอุณหภูมิแสดงผลด้วย LCD 16x4 บันทึกผลลง SD card ควบคุมด้วย Microcontroler PIC ...Finished

- ระบบเก็บข้อมูล อุณหภูมิ, แสง, เสียง, การเคลื่อนไหว โดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย ZigBee บันทึกผลลง MySQL Database ...Finished

- เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ส่ง SMS แจ้งเตือน ...Finished

- วงจรรับค่าจากเป้ายิงปืน BB gun และส่งข้อมูลให้กับ Xbee แสดงผลด้วย VB...Finished

- Score board นับค่าขึ้น-ลง 3 หลัก ...Finished

- เครื่องจ่ายอาหารสำเร็จรูปแบบหยอดเหรียญส่ง SMS แจ้งเตือนผ่าน GSM module ...Finished

- เครื่องวัดอุณหภูมิและควบคุมความร้อนของหม้อทอด... ...Finished

- ระบบจำลองการควบคุมระดับน้ำ อุณหภูมิ และความดันในหม้อต้มน้ำโดยส่งข้อมูลผ่าน ZigBee และ Monitor ด้วยโปรแกรม VB ...Finished


- เครื่องทดสอบแรงดันอากาศของหัวปั้ม ...Finished


- เครื่องวัดปริมาณและบรรจุข้าวอัตโนมัติ ...Finished


- ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน แจ้งเตือนด้วย SMS ด้วย GSM Module ...Finished


- เครื่องวัดระดับน้ำส่งข้อมูลผ่าน GPRS เพื่อแสดงผลบน Internet ...Finished

- เครื่องจำหน่ายเครื่องเขียนอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ...Finished

- เครื่องตรวจจับฝนตก ควบคุมการทำงานของ motor 1500 W 220 V...Finished

- ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด Humid Sensor ...Finished


- ระบบเตือนภัยผ่านมือถือ......Finished

- รถเข็นของในห้างสรรพสินค้าอัตโนมัติเดินตามคน

- ระบบรักษาความปลอดภัยแจ้งเตือนด้วย SMS ผ่าน GSM SIM 300...Finished

- (ปวส.)เครื่องนับคนเดินเข้า-ออกอัตโนมัติ ใช้ Infrared Sensor...Finished


- ระบบวัดค่าอุณหภูมิแสดงผลผ่าน 7 segment 2 digits...Finished

- ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติใช้ microcontroller PIC 16F887รับค่าจาก
Computer (VB 2005)...Finished

- เขียนโปรแกรมรับค่าจากถุงมืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของนิ้ว ADC 11 ตัว รับค่าและแสดงผลด้วย VB 2005...Finished

- ชุดจำลองระบบควบคุมไฟจราจร 4 แยก ควมคุมด้วย Microcontroll PIC 16F887 แสดงผลและควบคุมด้วย VB 2005...Finished

- เขียนโปรแกรม VB รับ-ส่งคำสั่งให้บอร์ดเรียนรู้เสียง VR Stamp™ Speech Recognition Evaluation Board...Finished

- (ปวส.)ชุดจำลองการผสมสีทางแสง RGB...Finished

- ชุดทดลองวงจร Inverter...Finished


-
เครื่องวัดรังสี ส่งค่าผ่าน ZigBee เข้าคอมฯ แสดงผลด้วย VB 2005...Finished

- เครื่องวัดความเร่งใช้ Accelero Sensor บันทึกค่าลง SD Card แสดงผลด้วยกราฟบน
VB 2005...Finished

- เครื่องวัดความถี่ 20Hz - 20kHz แสดงผลด้วยกราฟบน
VB 2005...Finished

- ออกแบบและโปรแกรม
วงจรเล่นเสียงของ SWR meter...Finished

- เขียนโปรแกรม microcontroller MCS51 รับค่าจาก Load cell ส่งค่าให้กับ VB 2005
...Finished

- ถุงมือแปลภาษา แสดงผลด้วย VB 2005 ใช้ MCS51 รับค่าจาก Straingage 9 ตัว ผ่าน ACD port

- วงจรวัดความถี่ microcontroller PIC แสดงผลด้วย 7 segment...Finished

- ระบบตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นด้วย Sensor sht15 แสดงผลด้วย LDC และส่งค่าให้ VB2005 เพื่อมอนิเตอร์ และเก็บลง Database และมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน GSM SIM 300...Finished

- เขียนโปรแกรมอ่านอุณหภูมิ ส่งผ่าน ZigBee มาแสดงผลบน VB 2005...Finished

- (ปวส.)บอร์ดเปลี่ยนตัวนักกีฬา...Finished


- ระบบจัดการเครื่องมือด้วย RFID แสดงผลด้วย VB 2005 รับค่าจาก RFID Reader บันทึกลง Database...Finished

- เครื่องอ่านอุณหภมิจาก Termistor ควบคุมการทำงานของหลอดไฟ 220V ใช้ PIC...Finished

- ระบบรักษาความปลอดภัยภายในรถยนต์ ควบคุมด้วย microcontroller MCS51 ส่งข้อความผ่าน GSM SIM 900...Finished

- เครื่องวัดระดับแอลกอล์ฮอร์ บันทึกค่าลง
SD Card...Finished
- ระบบสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือถือ...Finished

- Car Parking ควบคุมด้วย microcontroller PIC มอร์นิเตอร์ผ่าน VB 2005 บันทึกค่าลง Database...Finished

- เขียนโปรแกรมอ่าน-เขียน RFID ไปควบคุมมอร์เตอร์และบันทึกค่าลง
Database...Finished

- โปรแกรมควบคุมการทำงานของ Stepping Motors ในแนวแกน x,y ของเครื่องตัดโลหะด้วยแก๊ส...Finished

- โปรแกรมควบคุมการปรับมุมองศาของ Solar Cells และวัดค่าแรงดันและกระแส...Finished

- วงจรวัดความเร็วรอบของรถยนต์...Finished

- ระบบ tracking เส้นทางรถเมล์


- ระบบตรวจวัดอุณหภูมิด้วย Wireless Sensor Network ZigBee บันทึกค่าอุณหภูมิลง SD Card และ Database MS SQL 2005 แสดงผลด้วยโปรแกรม VB 2005 ในรูปกราฟ


- ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในฟาร์มเห็ดอัตโนมัติ ใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ SHT15 ควบคุมด้วย Microcontroller AVR mega32 สั่งงาน Relay Output 5
ตัว...Finished

- เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ AAx2 แสดงเปอร์เซ็นต์การชาร์ต 0%-100% ใช้ Microcontroller AVR mega32 เป็นตัวควบคุม...Finished

- ระบบวัด Maximum Power ของ Solar Cells

- ระบบควบคุมการเปิด-ปิด(ON/OFF) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ สั่งงานผ่านโปรแกรม VB 2005 สามารถตั้งเวลาการทำงานได้...Finished

- ระบบรดน้ำกล้วยไม้ในโรงเรือน ผ่านระบบ Wireless sensor network "ZigBee" ตรวจวัดความชื้นในโรงเรือน ด้วย Humid sensor SHT11 สั่งงานผ่านโหนดแม่ข่าย Coordinator ซึ่งเชื่อมต่อกับ PIC......Finished

- Smart Home คือระบบเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอัตโนมัติ ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile Phone ด้วยการโทรเข้ามาและสั่งงานด้วยการกดปุ่มบนมือถือ...

- ระบบ Mornitoring ระดับน้ำมันใน tank ใช้ Ultrasonic sensor ตรวจวัดระดับน้ำมัน ควบคุมด้วย MCS51 แสดงผลผ่านโปรแกรม VB...

- Electric Appliances Controling via Internet ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถสั่งเปิด-ปิดและตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ได้...

- ระบบหรี่ไฟอัตโนมัติ อาศัย LDR ในการตรวจจับแสงของ Projector เพื่อควบคุมความสว่างของหลอดไฟ

-ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเลี้ยงไก่อัตโนมัติ...

-ระบบควบคุมอุณหภูมิในตู้ฟักไข่อัตโนมัติ...

-ระบบควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ วัดระดับน้ำ 4 ระดับ และควบคุมการทำงานของ Pump เพื่อดูดน้ำเข้า-ออก...

-ระบบควบคุมการทำงานของ โคมไฟ LED ในทางเดินภายในอาคาร...

-เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ ผ่าน USB Port จากคอมพิวเตอร์...Finished


คลิกเข้าดูผลงานที่  
http://pro-project.page.tl/Works.htm

ติดต่อ
e-mail : team.proproject@gmail.com

ความสามารถคุยงานตามช่วงเวลา
8.00 a.m. - 5.00 p.m.          20%
5.00 p.m. - เป็นต้นไป          100%


สมชาย เทพแพง(พี่ชาย)  เบอร์มือถือ 080-013-9921
หรือ วงษ์สวรรค์ จันทะรัตน์ (พี่โบว์ )  เบอร์มือถือ 089-134-5703
facebook : www.facebook.com/ChWongsavan

 
  Today, there have been 16 visitors (38 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=